نقشه و تماس

تلفن فروش و سئوال
0919.0324895

سئوالات خود را بپرسید و سفارش دهید.
ویا به این شماره در تلگرام پیام بفرستید.

ارتباط الکترونیکی
ایمیل

آدرس محل

خیابان سراج،  بالاتراز پل، خیابان گلها، انتهای گلهای غربی

آدرس از سمت
رسالت

میدان رسالت خ هنگام چارراه استقلال والاییان شمالی بالاتر از زین الدین پلاک 374 نبش گلستان شش غربی

آدرس از سمت
اتوبان همت

همت خروجی شمیرانو، چهار راه استقلال، والاییان شمالی، بالاتر از زین الدین، پلاک 374 نبش گلستان شش غربی

آدرس مبلمان تیک تاک

خیابان سراج، بالاتراز پل، خ گلها، انتهای گلهای غربی

از میدان رسالت هنگام، چهارراه استقلال، والاییان شمالی، بالاتر از زین الدین پلاک 374 نبش گلستان شش غربی